Volara genser

DESIGN
Mari Kalberg Skjæveland

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN
VERA 20 % ull, 80 % akryl, 100 gram = ca 100 meter

STØRRELSER
S (M) L (XL)
Plagget har oversize fasong. Velg ønsket størrelse etter
måltabellen.

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 112 (124) 136 (148) cm
Hel lengde ca 56 (58) 60 (62) cm
Ermelengde ca 46 (44) 42 (40) cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK
8 (9) 11 (14) nøster

FARGE
Honning miks 603

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 6 og 8

STRIKKEFASTHET
10 m x 15 p/omganger glattstrikk på p nr 8 = 10 x 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller kortere ved behov.

FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

TIPS ØKNING MOT HALSEN
Øke 1 m: Strikk 1 m i 1. m (= 1 m økt).
Øke 2 (3) m: *Strikk 1 m i 1. m. Sett m tilbake på venstre p*,
gjenta fra *-* 1 (2) ganger til.

Skift tråder i sidene, for å unngå at trådfestingen viser.

Arbeidet begynner øverst på bakstykket, og det strikkes ned til under ermet. Deretter strikkes det opp m på skuldrene, og det strikkes til tilsvarende lengde på forstykket. Derfra strikkes det videre rundt.

BAKSTYKKET
Legg opp 54 (60) 66 (72) m på p nr 8.
Strikk 1 p vr (1. p = vrangen). Sett 2 merker i arbeidet med 16 (16) 18 (20) m til nakke og 19 (22) 24 (26) m til hver skulder.
Klipp av garnet.
Strikk fram og tilbake i glattstrikk. Samtidig skrås det til skuldre med vende-m slik:
1. p:(= retten) Flytt de første 19 (22) 24 (26) skulder-m over til høyre p uten å strikke dem. Begynn på ny med det 1. merket.
Strikk til det neste merket, snu med 1 vende-m
(se illustrasjon).
2. p: Strikk 6 (7) 8 (8) m forbi merket i motsatt side. Snu med 1 vende-m.
NB! Når det strikkes over vende-m, strikkes de 2 løkkene i vende-m r sammen fra retten, og vr sammen fra vrangen,
3. p: Strikk 6 (7) 8 (8) m forbi det 1. merket. Snu med 1 vende-m.
4. p: Strikk 6 (7) 8 (9) m forbi forrige vending. Snu med 1 vende-m.
5. p: Strikk 6 (7) 8 (9) m forbi forrige vending. Snu med 1 vende-m.
Strikk videre fram og tilbake i glattstrikk over alle m til arbeidet måler ca 22 (23) 24 (25) cm i siden, målt fra skulderen, og
slutt med en p fra vrangen. Strikk neste p slik:
Strikk 3 r, øk 1 v, strikk r til det gjenstår 3 m, øk 1 h, strikk 3 r = 56 (62) 68 (74) m.
Strikk 1 p glattstrikk.
Arbeidet måler nå ca 23 (24) 25 (26) cm.
Klipp av garnet, sett m på hjelpep, og strikk forstykket.

VENSTRE FORSTYKKE
Begynn ved halsen, og strikk opp 19 (22) 24 (26) m langs venstre skulder på p nr 8. Strikk fram og tilbake i glattstrikk, samtidig som det skrås til skuldre med vende-m slik:
1.p (= vrangen): Strikk ut p.
2. p: Strikk 6 (7) 8 (8) m, snu med 1 vende-m.
3. p: Strikk ut p.
NB! Når det strikkes over 1 vende-m, strikkes de 2 løkkene i vende-m sammen.
4. p: Strikk 6 (7) 8 (9) m forbi forrige vending, snu med 1 vende-m.
5. p: Strikk ut p.
Fortsett fram og tilbake i glattstrikk over alle m.
Når arbeidet måler ca 5 cm, målt ved halsen og neste p er fra vrangen, økes det til halskant i slutten av hver 2. p 1,1,2 m = 23 (26) 28 (30) m. NB! Se tips for øking. Slutt fra vrangen etter siste økning til hals. Klipp av garnet, sett m på hjelpep og strikk høyre forstykke.

HØYRE FORSTYKKE
Begynn ytterst på høyre skulder.
Strikkes som venstre forstykke, men speilvendt.
NB! Skråfellingen med vende-m starter på 1. p, fra vrangen.
La m stå på p.

FORSTYKKET
Bruk p nr 8, og strikk videre i glattstrikk over høyre forstykke, legg opp 8 (8) 10 (12) m til hals, og strikk over venstre forstykke = 54 (60) 66 (72) m.
Strikk til arbeidet måler ca 22 (23) 24 (25) cm i siden, målt fra skulderen. Slutt med en p fra retten. Strikk neste p slik:
Strikk 3 r, øk 1 v, strikk r til det gjenstår 3 m, øk 1 h, strikk 3 r = 56 (62) 68 (74) m.
Strikk 1 p glattstrikk.
Arbeidet måler nå ca 23 (24) 25 (26) cm.

BOLEN
Sett m fra for- og bakstykket inn på p nr 8 = 112 (124) 136 (148) m. Strikk videre rundt i glattstrikk.
Når bolen måler 23 (24) 25 (26) cm, økes det 16 (16) 16 (20) m jevnt fordelt = 128 (140) 152 (168) m. Skift til p nr 6, og strikk 10 cm vrangbord med 1 r, 1 vr.
Alternativ 1: Fell av med italiensk avfelling.
Alternativ 2: Fell løst av i vrangbordstrikk.

ERMER
Begynn nederst i ermehullet. Strikk opp 40 (42) 44 (46) m på p nr 8 rundt åpningen. Sett et merke midt under ermet.
Strikk videre rundt i glattstrikk.
Når arbeidet måler 4 cm, felles 1 m på hver side av merket ved å strikke 2 vridd r sammen før merket og 2 r sammen etter merket.
Gjenta fellingen på hver 8. (7,5.) 7. (5,5.) cm i alt 4 ganger = 32 (34) 36 (38) m.
Strikk til arbeidet måler 38 (36) 34 (32) cm, eller ønsket lengde. Skift til p nr 6, og strikk 8 cm vrangbord med 1 r, 1 vr.
Alternativ 1: Fell italiensk avfelling.
Alternativ 2: Fell løst av i vrangbordstrikk.
Strikk et erme til på samme måte.

HALSKANT
Bruk p nr 6, og strikk opp 1 m i hver m, men hopp over hver 4. m langs halskanten.
M-tallet må være delelig på 2. Strikk 20 cm vrangbordstrikk rundt med 1 r, 1 vr.
Alternativ 1: Fell av med italiensk avfelling.
Alternativ 2: Fell løst av i vrangbordstrikk.
Brett halskanten dobbel mot retten.

ITALIENSK AVFELLING
Sy r: Ta nålen inn i m på samme måte som det skulle strikkes r.
Sy vr: Ta nålen inn i m på samme måte som det skulle strikkes vr.
Klipp av garnet. La tråden være ca 3 ganger lengden på vrangborden.
Sy vr i 1. m på p, la m stå på p. *Stikk nålen inn fra baksiden og fram mellom 1. og 2. m (tråden er nå på framsiden av arbeidet), sy r i 2.m på p, la m stå på p. Sy r i 1.m på p, ta m av p. Sy vr i 2.m på p, la m stå på p. Sy vr i 1. m på p, ta m av p.* Gjenta fra *-* ut omgangen.
NB! 1. m = r, og 2. m = vr

Leave a Comment